The Un climbable Mountain

Mount McKinley ใน Alaska North America เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูงประมาณสองหมื่นสามร้อยยี่สิบฟุต ภูเขานี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในชื่อพื้นเมือง“ เดนาลี” ซึ่งเป็นภาษาอาทาบาคังแปลว่า“ มหาหนึ่ง” ภูมิประเทศบนภูเขานั้นไม่ยากที่จะปีนขึ้นไปโดยเฉพาะ แต่ภูมิอากาศและความเย็นของเซเวียร์ในภูมิภาคนั้นรุนแรงกว่าทุกที่ในโลก นี่คือเหตุผลที่ชีวิตจำนวนหนึ่งหายไปขณะที่พยายามปีนภูเขาและจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเดินทางที่ยากลำบากครั้งนี้ได้รับการดำเนินการโดยฮัดสัน Stuck และกลุ่มของเขาในปี 1930