A salt desert

แท่นเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในประเทศโบลิเวียเรียกว่า Salar de Uyuni ทะเลทรายเกลือนี้มีความยาวเกือบ 4086 ตารางไมล์และเต็มไปด้วยเกลือสีขาวบนพื้นผิว ภูมิประเทศเป็นพื้นราบเต็มประหยัดสำหรับไม่กี่เกาะที่ตั้งอยู่ที่นี่และที่นั่น มีอุตสาหกรรมลิเธียมตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้านล่างของเกลือที่มีการประเมินว่าเป็น 70% ของปริมาณสำรองลิเธียมในโลก Salar de Uyuni เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบซึ่งสามารถสัมผัสได้ตลอดทั้งปีด้วยการทัวร์ 4 * 4 กับแขกอีกหกคน มันอาจจะค่อนข้างร้อนและฝนจะเพิ่มชั้นเคลือบเงาใหม่ลงในเกลือ