The best crossing cars and trucks in Thefreaky2003

Thefreaky2003 เป็นชื่อของช่องความบันเทิงบน YouTube ที่มีวิดีโอหลากหลายรูปแบบ วิดีโอนี้แสดงรถบรรทุกจำนวนหนึ่งชนกับวัตถุอื่นและกลิ้งไปมาบนวงจรการแข่งรถ ในขณะที่สนามแข่งบางแห่งมีซีเมนต์บางส่วนเป็นทราย หนึ่งในน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ในวิดีโอนี้คือรถบรรทุกสีเขียวที่หมุนอย่างดุเดือดบนเส้นทางทรายก่อนจะกลิ้งลงมา สิ่งที่รถบรรทุกชนกันก่อนที่จะพังทลายลงมาคือซากรถและเนินทรายจำนวนมากบนสนามแข่ง
The very finest of Truck Jumps and Crashes on Thefreaky2003